VOORHORST ADVOCATUUR UTRECHT

Voorhorst Advocatuur te Utrecht specialiseert zich in ondernemingsrecht, insolventierecht en incasso’s.

Door te specialiseren in slechts een beperkt aantal rechtsgebieden bent u verzekerd van een effectieve, efficiënte en vooral een goede oplossing.

Dus een advocaat ondernemingsrecht en een advocaat faillissementen, maar niet een ‘jack of all trades’.

VOORHORST ADVOCATUUR UTRECHT

Voorhorst Advocatuur specialiseert zich in ondernemingsrecht, insolventierecht en incasso’s.

Door te specialiseren in slechts een beperkt aantal rechtsgebieden bent u verzekerd van een effectieve, efficiënte en vooral een goede oplossing.

Dus een advocaat ondernemingsrecht en een advocaat faillissementen, maar niet een ‘jack of all trades’.

ONZE SPECIALISATIES

VOORHORST ADVOCATUUR STAAT VOOR U KLAAR

Voorhorst Advocatuur kiest voor focus. Niet alles willen doen, maar richten op een kleine doelgroep en specialiseren in een beperkt aantal rechtsgebieden. Dit betekent dat Voorhorst Advocatuur u wellicht niet kan helpen. In dat geval beschikt Voorhorst Advocatuur over een breed netwerk met specialisten die u kunnen ondersteunen.

Voorhorst Advocatuur richt zich op B.V.’s. Bedrijven voegen waarde toe voor hun klanten. Om dat te doen, lopen zij risico. Risico en ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar dat betekent niet dat die risico’s onbeperkt hoeven te zijn.

De focus voor bedrijven is waarde toevoegen. Daarbij loopt een ondernemer risico. De juridische kanten krijgen pas aandacht als het te laat is. Als er een conflict ontstaat is rechtvaardigheid een belangrijke leidraad, maar rechtvaardigheid wordt door de conflictpartijen verschillend beleefd. Voorhorst Advocatuur streeft naar een heldere risicoverdeling tussen ondernemers.

Voorhorst Advocatuur ondersteunt bedrijven, zodat zij hun focus kunnen richten op de onderneming. Dat betekent heldere overeenkomsten vooraf; effectieve bijstand achteraf. Het is onrechtvaardig als u uw afspraken bent nagekomen, terwijl de wederpartij dat niet doet: of het nou een onbetaalde factuur is, of een verkeerde levering. Ondernemen gaat gepaard met risico, maar dat risico hoeft niet groter te zijn dan nodig.

Ondernemingsrecht is het recht van de B.V. Hoe verhouden de aandeelhouders en de bestuurders zich tot elkaar? Welke afspraken gelden voor hen? Hoe neemt een B.V. besluiten? In welke gevallen zijn de bestuurders aansprakelijk? Hoe kan die aansprakelijkheid worden beperkt? Als een B.V. niet meer wordt gebruikt? Hoe kan deze worden ontbonden?”

Insolventierecht is het recht dat ziet op niet kunnen betalen. Hoe vraagt u het faillissement van een wanbetaler aan? Of uw eigen faillissement? Moet u in privé het tekort betalen? Welke rechtsmiddelen heeft u? Kunt u de curator aanspreken? Wordt er een akkoord gesloten? Bent u failliet verklaart zonder dat u het wist?

Incasso ziet op het innen van uw vordering. Daartoe is een breed scala van mogelijkheden. Vaak is er een verschil tussen niet kunnen betalen of niet willen betalen. Beide situaties vragen om een eigen aanpak. Vaak echter is het een combinatie van beide. Voor u is het belangrijk om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk te incasseren.

ONZE BLOG

SCHRIJF U IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF