Voorhorst Advocatuur
Voorhorst Advocatuur

VOORHORST ADVOCATUUR

Voorhorst Advocatuur specialiseert zich in ondernemingsrecht, insolventierecht en incasso’s. Door te specialiseren in slechts een beperkt aantal rechtsgebieden bent u verzekerd van een effectieve, efficiënte en vooral een goede oplossing.

Onze visie is dat een advocaat de taak heeft om u te adviseren en bij te staan waar nodig. Naast de juridische haalbaarheid, is ook de praktische uitvoer cruciaal: een prachtig vonnis dat niet kan worden afgedwongen -bijvoorbeeld omdat de tegenpartij failliet is verklaard- is van weinig waarde. Dit betekent niet dat u zomaar alles over uw kant hoeft te laten gaan. Soms is een onderhandeld resultaat beter dan een vonnis. Daarom is het credo procederen waar het moet, onderhandelen waar het kan.

Gevestigd in Utrecht, is Voorhorst Advocatuur centraal gelegen en goed bereikbaar. Door gebruik te maken van de communicatiemiddelen van de huidige tijd, wordt niet onnodig tijd verloren.

Voorhorst Advocatuur B.V.
Herculeslaan 24
3584 AB Utrecht
t: 030-30 78 400
f: 030-30 78 401
info@voorhorst.nl

Neem contact met mij op.

RECHTSGEBIEDEN

ONDERNEMINGSRECHT

 • Ontbinding van rechtspersonen
 • Turboliquidatie
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Fusie en overname

FAILLISSEMENTSRECHT

 • Aanvragen faillissement debiteur
 • Aanvragen eigen faillissement
 • Verweer voeren tegen faillissementsaanvraag
 • Schikking met schuldeisers

INCASSO

 • Buitengerechtelijk incassotraject
 • Betalingsregeling treffen
 • Bevestigen vordering door rechter
 • Faillissement als drukmiddel

CONTRACTENRECHT

 • Opstellen aandeelhoudersovereenkomst
 • Beoordeling contracten
 • Algemene voorwaarden

PROCESRECHT

 • Procesvoering
 • Beslaglegging
 • Dagvaarding
 • aalbaarheidsanalyse

TEAM

mr. S.R. Voorhorst

S.R. Voorhorst heeft een achtergrond in Nederlands recht en fiscaal recht. In combinatie met zijn ervaring als zakelijk mediator en ondernemer brengt dit een unieke aanpak voor uw kwestie. Uiteindelijk is het het doel om iedere kwestie effectief, efficiënt en met optimaal resultaat op te lossen.

Door uit meerdere disciplines te putten, kan mr. S.R. Voorhorst een creatieve oplossing voorstellen die u helpt uw doel te bereiken.

“Het grootste compliment -en daarmee mijn streven- is een cliënt die zo tevreden is over mijn dienstverlening, dat hij mij aanraadt bij zijn relaties en bij een volgende kwestie weer belt.”

mr. B.F. Mulder

REFERENTIES

Loading...