Home

Mr. S.R. Voorhorst

Uiteindelijk is het doel dat úw probleem effectief, efficiënt en met optimaal resultaat wordt opgelost.

Iedere dienstverlener behoort waarde toe te voegen voor zijn cliënt. Bij een conflict hoeft dat niet anders te zijn. Er zijn veel alternatieven naast procederen. Denk bijvoorbeeld aan onderhandelen, mediation, (niet) bindend advies, arbitrage of hybride vormen. Welke het beste is? Dat hangt af van de situatie. Iedereen die op voorhand voor één bepaalde oplossing adviseert, dient met een kritisch oog  te worden bekeken.

Aandachtsgebieden: conflicten tussen bestuurders, toezichthoudende organen en/of aandeelhouders; conflicten tussen commerciële partijen over bijvoorbeeld garanties/vrijwaringen of samenwerkings- , private equity-, fusie- of overnameovereenkomsten, insolventie, faillissement, bestuurdersaansprakelijkheid, reorganisatie, of herfinanciering.

Referenties

Rechtsgebieden

Voorhorst Advocatuur richt zich op de volgende rechtsgebieden. Daarbij geeft een voorbeeld een beeld bij wat u hiervan kunt verwachten. Voorhorst Advocatuur richt zich met name op ondernemingsrecht en insolventierecht, maar kan u ook adviseren en bijstaan op alle rechtsgebieden waarmee een onderneming te maken krijgt.

 • Aandeelhoudersgeschil;
 • Aandeelhoudersovereenkomsten;
 • Aanvraag faillissement (eigen aangifte);
 • Aanvraag faillissement (derde);
 • Bestuurdersgeschil;
 • Fusie;
 • Huurovereenkomsten;
 • Incasso van (complexe) vorderingen;
 • Managementovereenkomsten;
 • Overname;
 • Verbintenissenrecht