12 02, 2019

Wat is een conclusie van antwoord?

2019-02-12T19:54:11+01:00|

Een conclusie van antwoord is het document waarin de gedaagde reageert op de dagvaarding. Hierin stelt de gedaagde de relevante feiten. Daarnaast geeft hij aan over welke bewijsmiddelen hij beschikt. Afsluitend geeft de gedaagde aan hoe hij vindt dat de rechter moet oordelen.

12 02, 2019

Wat is een dagvaarding?

2019-02-12T19:46:15+01:00|

Een dagvaarding is een document waarin de eisende partij een procedure bij de rechter inleidt. Hierin stelt hij de relevante feiten. Daarnaast geeft hij aan over welke bewijsmiddelen hij beschikt. Afsluitend geeft de eiser zijn eis weer: waartoe moet de rechter de tegenpartij veroordelen?