Een conclusie van antwoord is het document waarin de gedaagde reageert op de dagvaarding. Hierin stelt de gedaagde de relevante feiten. Daarnaast geeft hij aan over welke bewijsmiddelen hij beschikt. Afsluitend geeft de gedaagde aan hoe hij vindt dat de rechter moet oordelen.