Een dagvaarding is een document waarin de eisende partij een procedure bij de rechter inleidt. Hierin stelt hij de relevante feiten. Daarnaast geeft hij aan over welke bewijsmiddelen hij beschikt. Afsluitend geeft de eiser zijn eis weer: waartoe moet de rechter de tegenpartij veroordelen?