Incasso

Incasso is het uit handen geven van een vordering. Deze derde probeert dan de vordering te incasseren. Dit kan bijvoorbeeld aan een advocaat.

Een incassoadvocaat is gespecialiseerd in incasso. Daardoor is hij vaak efficiënt en effectief.

Een incassotraject bestaat uit een minnelijk traject en -indien nodig- een gerechtelijk traject.

Minnelijk traject

Het minnelijk traject noemt men ook wel het buitengerechtelijke traject. Het doel is dat uw vordering zo snel mogelijk wordt betaald. Een brief van een advocaat kan een effectief middel zijn, maar u kunt ook veel zelf: 5 tips om facturen betaald te krijgen zonder advocaat

Indien snelle betaling niet mogelijk is, is een betalingsregeling een goed alternatief. In de betalingsregeling maakt u duidelijke afspraken over het termijnbedrag en betaalmoment. Belangrijker nog: de vordering wordt erkend. Hierover is dus geen discussie meer.

Indien betaling en een betalingsregeling niet tot stand komen, wordt de zaak voorbereid om bij de rechter zo snel mogelijk tot een toewijzend vonnis te komen.

Gerechtelijk traject

Soms is het onvermijdelijk om de gang naar de rechter te maken. De wanbetaler betaalt simpelweg niet. Het kan zijn dat de wanbetaler helemaal niet reageert, of dat hij bijvoorbeeld de betalingsregeling niet nakomt.

Het gerechtelijk traject begint met een dagvaarding, waarin de vordering wordt gespecificeerd. Als de wanbetaler niet verschijnt, wordt er een verstekvonnis gewezen. Reageert de wanbetaler wel, dan mag hij antwoorden. Na een mondelinge behandeling, wijst de rechter dan een vonnis.

In het vonnis bepaalt de rechter dat de wanbetaler moet betalen, maar hij kan ook tot oordeel komen dat de vordering niet terecht is. Daarom is het verstandig om vooraf de proceskansen te laten beoordelen.

Executie vonnis

Met een vonnis, heeft u de medewerking van de wanbetaler niet meer nodig. De deurwaarder kan bijvoorbeeld de bank opdracht geven om namens de wanbetaler te betalen.

ONZE BLOG