NO CURE NO PAY

INCASSO

No cure no pay

Een wanbetaler die niet betaalt is erg vervelend. Nog vervelender is het als een wanbetaler niet betaalt én u ook nog incassokosten moet betalen.

Daarom kunt u no cure no pay uw incasso uitbesteden, maar wat betekent no cure no pay nu eigenlijk.

Risicoverdeling

No cure no pay is iets anders dan gratis. U deelt het risico dat een vordering oninbaar is met de incassoadvocaat. De incassoadvocaat ontvangt wel een vergoeding, maar die is alleen verschuldigd als er daadwerkelijk geld wordt geïncasseerd bij de wanbetaler. Het is dus eigenlijk een soort verzekering tegen een wanbetaler die niet kan betalen.

Kosten

U betaalt 15% van de vordering aan de incassoadvocaat voor het minnelijke traject. Indien de vordering gedeeltelijk wordt betaald, dan ontvangt eerst de incassoadvocaat zijn aandeel. Meestal kunnen deze kosten geheel of grotendeels worden verhaald op de wanbetaler.

Wanneer bent u de kosten verschuldigd

Bij no-cure-no-pay is het van belang duidelijke afspraken te maken wanneer u de kosten aan de incassoadvocaat verschuldigd bent. U spreekt immers een tarief af dat u alleen in specifieke gevallen verschuldigd bent. Ook als de wanbetaler niet betaalt, kan het zijn dat u de incassoadvocaat moet betalen. Bijvoorbeeld als de vordering wordt afgewezen door de rechter, u een minnelijke regeling treft, de wanbetaler een verrekeningsrecht heeft, of als u geen verdere stappen zet.

Aanvullende kosten

No cure no pay geldt uitsluitend voor het minnelijke traject. Zodra de gang naar de rechter noodzakelijk is, zijn daar extra kosten aan verbonden.

Als een minnelijk traject niet tot een oplossing leidt, zijn verdere stappen noodzakelijk. Dit kan een gang naar de rechter zijn, of bijvoorbeeld het faillissement aanvragen van de wanbetaler. Hiervoor zijn kosten verschuldigd. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de deurwaarder, griffierecht aan de rechtbank en de kosten van een incassoadvocaat. Vaak kunt u met de incassoadvocaat afspraken maken dat een procedure voor een vast tarief wordt gedaan.

MAAK EEN AFSPRAAK

ONZE BLOG