FAQ items aan het laden...
Ondernemingsrecht2019-09-23T15:14:43+01:00

ONDERNEMINGSRECHT ADVOCAAT UTRECHT

Ondernemingsrecht advocaat te Utrecht

Voorhorst Advocatuur is gevestigd in Utrecht en specialiseert zich in een beperkt aantal rechtsgebieden, waaronder ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is het gedeelte van het recht dat zich toespitst op ondernemingen die worden gedreven in een rechtspersoon. Dit gebeurt veel in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, of de B.V. in het kort.

Bestuur van een B.V.

Een belangrijk onderdeel in het ondernemingsrecht gaat over de wijze waarop een B.V. moet worden bestuurd. Hoe wordt een bestuursbesluit genomen? Wie vertegenwoordigt de B.V.? Hoe wordt een aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen? Hoe en wanneer wordt de jaarrekening opgemaakt en vastgesteld? Het belangrijk om dit op een goede manier te doen, om te voorkomen dat de bestuurder aansprakelijk wordt gesteld.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder behoort zijn werkzaamheden behoorlijk uit te voeren. Doet hij dit niet, dan spreekt met van een “onbehoorlijke taakvervulling”. In dat geval kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Vooral in geval van een faillissement is dit van belang. Als de onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurder een belangrijke oorzaak is van dat faillissement, moet de bestuurder alle schuldeisers betalen. Een enorm risico dus. Daarom is het van belang om goed te weten welke taken een bestuurder verricht en hoe hij dat moet doen.

Hierbij zijn de grootste valkuilen het niet of te laat deponeren van de jaarrekening en geen deugdelijke administratie voeren. Maar er zijn nog veel meer gronden die kunnen leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Overname B.V.

Als u een B.V. wilt overnemen, sluit u met de verkoper een koopovereenkomst. Hierbij is het belangrijk dat u precies weet wat u koopt. Om dat te weten te komen doet u onderzoek: due diligence. Daarnaast beperkt u de risico’s door een goede koopovereenkomst te sluiten. Met deze koopovereenkomst gaat u naar de notaris, om de aandelen in de B.V. overgedragen te krijgen.

Fusie en splitsing

In sommige gevallen is het wenselijk dat twee B.V.’s samen: een fusie. Dit kan op verschillende manieren. Het omgekeerde kan ook, een splitsing. Hierbij wordt een uitgebreid juridisch traject gevolgd. Ook hier geldt dat het van groot belang is om de verschillende stappen zorgvuldig te volgen.

VRAGEN OVER EEN JURIDISCHE KWESTIE? VRAAG ONZE EXPERTS.

VRAAG EEN EXPERT

Recente artikelen

Onrechtmatige turboliquidatie, DGA aansprakelijk: er waren nog baten.

ECLI:NL:GHDHA:2018:2054 Als u een vennootschap ontbindt, moet u het vermogen van de vennootschap vereffenen. Alle schuldeisers moeten worden betaald en het restant komt in het algemeen de aandeelhouders toe. Als er onvoldoende vermogen is om alle crediteuren te betalen, moet de vereffenaar faillissement aanvragen. Dit is anders als alle crediteuren  instemmen met vereffening buiten faillissement. Een belangrijke uitzondering hierop, is de ontbinding zonder vereffening: de zogenaamde turboliquidatie. Indien een rechtspersoon ten tijde van de ontbinding geen baten meer heeft, dan houdt hij onmiddellijk op te bestaan. Deze turboliquidatie wordt wint in populariteit. In het onderhavige geval had een DGA [...]

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

Externe bestuurdersaansprakelijkheid Externe bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een bestuurder jegens een derde, dus anders dan de vennootschap zelf. Dit is anders dan interne bestuurdersaansprakelijkheid. Daar is de bestuurder aansprakelijk jegens de vennootschap. Men spreekt over externe bestuurdersaansprakelijkheid, als een individuele bestuurder een onrechtmatige daad pleegt jegens de schuldeiser. De bestuurder moet een voldoende ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. Het is daarom vereist dat ook de overige eisen van onrechtmatige daad is voldaan: De onrechtmatige daad kan aan de bestuurder worden toegerekend; en De schade van de schuldeiser vloeit voort uit het handelen of nalaten van de bestuurder. Extere [...]

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Interne bestuurdersaansprakelijkheid Interne bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de bestuurder jegens de vennootschap (B.V.) zelf. Dit betekent dat de vennootschap de bestuurder aansprakelijk stelt voor een onbehoorlijke taakvervulling. Als een derde de bestuurder aanspreekt, spreekt met van externe bestuurdersaansprakelijkheid. Interne bestuurdersaansprakelijkheid komt in het algemeen in twee gevallen voor: als het nieuwe bestuur  een oud-bestuurder aanspreekt; of als een curator  het bestuur aanspreekt nadat de vennootschap failliet is gegaan. Voorbeelden Interne bestuurdersaansprakelijkheid In de literatuur wordt een aantal voorbeelden gegeven van verwijtbaar handelen als bestuurder: Als de bestuurder handelt in strijd met regels die de rechtspersoon beschermen. Deze beschermingsregels [...]