ONDERNEMINGSRECHT

ONDERNEMINGSRECHT

Advocaat Ondernemingsrecht Utrecht

Voorhorst Advocatuur is gevestigd in Utrecht en specialiseert zich in een beperkt aantal rechtsgebieden, waaronder ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is het gedeelte van het recht dat zich toespitst op ondernemingen die worden gedreven in een rechtspersoon. Dit gebeurt veel in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, of de B.V. in het kort.

Bestuur van een B.V.

Een belangrijk onderdeel in het ondernemingsrecht gaat over de wijze waarop een B.V. moet worden bestuurd. Hoe wordt een bestuursbesluit genomen? Wie vertegenwoordigt de B.V.? Hoe wordt een aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen? Hoe en wanneer wordt de jaarrekening opgemaakt en vastgesteld? Het belangrijk om dit op een goede manier te doen, om te voorkomen dat de bestuurder aansprakelijk wordt gesteld.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder behoort zijn werkzaamheden behoorlijk uit te voeren. Doet hij dit niet, dan spreekt met van een “onbehoorlijke taakvervulling”. In dat geval kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Vooral in geval van een faillissement is dit van belang. Als de onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurder een belangrijke oorzaak is van dat faillissement, moet de bestuurder alle schuldeisers betalen. Een enorm risico dus. Daarom is het van belang om goed te weten welke taken een bestuurder verricht en hoe hij dat moet doen.

Hierbij zijn de grootste valkuilen het niet of te laat deponeren van de jaarrekening en geen deugdelijke administratie voeren. Maar er zijn nog veel meer gronden die kunnen leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Overname B.V.

Als u een B.V. wilt overnemen, sluit u met de verkoper een koopovereenkomst. Hierbij is het belangrijk dat u precies weet wat u koopt. Om dat te weten te komen doet u onderzoek: due diligence. Daarnaast beperkt u de risico’s door een goede koopovereenkomst te sluiten. Met deze koopovereenkomst gaat u naar de notaris, om de aandelen in de B.V. overgedragen te krijgen.

Fusie en splitsing

In sommige gevallen is het wenselijk dat twee B.V.’s samen: een fusie. Dit kan op verschillende manieren. Het omgekeerde kan ook, een splitsing. Hierbij wordt een uitgebreid juridisch traject gevolgd. Ook hier geldt dat het van groot belang is om de verschillende stappen zorgvuldig te volgen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van ondernemingsrecht?

MAAK EEN AFSPRAAK

ONZE BLOG