RECHTSGEBIEDEN

ONDERNEMINGSRECHT

 • Ontbinding van rechtspersonen
 • Turboliquidatie
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Fusie en overname

FAILLISSEMENTSRECHT

 • Aanvragen faillissement debiteur
 • Aanvragen eigen faillissement
 • Verweer voeren tegen faillissementsaanvraag
 • Schikking met schuldeisers

INCASSO

 • Buitengerechtelijk incassotraject
 • Betalingsregeling treffen
 • Bevestigen vordering door rechter
 • Faillissement als drukmiddel

VRAGEN OVER EEN JURIDISCHE KWESTIE? VRAAG ONZE EXPERTS.

VRAAG EEN EXPERT