Voorhorst Advocatuur B.V.
Herculeslaan 24
3584AB Utrecht
tel: 030-3078400
fax: 030-3078401
info@voorhorst.nl

Rechtsgebieden

Voorhorst Advocatuur specialiseert zich in een beperkt aantal rechtsgebieden. Mocht er een aanvullend specialisme nodig zijn, dan beschikt Voorhorst Advocatuur over een breed netwerk van specialisten die u aanvullend kunnen bijstaan.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht regelt de zaken van een rechtspersoon, zoals onder meer een besloten vennootschap (B.V.), een naamloze vennootschap (N.V.), of stichting.

Voorbeelden van mogelijke zaken in het rechtsgebied ondernemingsrecht zijn:

 • Bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Het ontbinden en vereffenen van een vennootschap;
 • Het ontbinden van een vennootschap middels een turboliquidatie;
 • Het heropenen van de vereffening;
 • Ontwerpen van een vennootschapsrechtelijke structuur voor uw onderneming;
 • Fusie van vennootschappen;
 • Splitsing van een vennootschap;
 • Omzetting van de ene naar de andere rechtsvorm;
 • Overname van een vennootschap.

Insolventierecht

Insolventierecht ziet op situaties waarbij de vennootschap niet in staat is om te betalen. Dit kan de vennootschap zijn waar u aandeelhouder of bestuurder van bent, maar ook bijvoorbeeld een debiteur of een leverancier.

Voorbeelden van mogelijke zaken in het rechtsgebied insolventierecht zijn:

 • Het aanvragen van uw eigen faillissement (op eigen aangifte);
 • Het aanvragen van het faillissement van een debiteur;
 • Het tot stand brengen van een betalingsregeling;
 • Het aanvragen van het faillissement van een vennootschap die is ontbonden.

Indien u onderstaand formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

(*) Verplicht veld

Incasso

Incasso is het traject van invordering van uw vorderingen, voordat de rechter erbij is betrokken. Het streven is natuurlijk dat een schuld kan worden geïncasseerd zonder dat er een rechter aan te pas komt. Als dat niet lukt is het cruciaal dat het incassotraject wordt gebruikt om te zorgen dat een gerechtelijke procedure succesvol verloopt. Zo wordt de debiteur in gebreke gesteld, mocht hij nog niet in verzuim zijn en wordt het dossier compleet gemaakt.

In de meeste gevallen kan een incassotraject op basis van no-cure-no-pay worden aangeboden.

Voorbeelden van mogelijke zaken in het rechtsgebied incasso zijn:

 • Het in gebreke stellen van de debiteur;
 • Het compleet maken van het dossier, zodat een eventuele procedure snel en succesvol verloopt;
 • Eventueel onderzoek naar een steunvordering, voor het aanvragen van het faillissement van de debiteur.

Indien u onderstaand formulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

(*) Verplicht veld