FAQ items aan het laden...
Turboliquidatie2019-09-23T17:05:37+01:00

TURBOLIQUIDATIE

WAT IS TURBOLIQUIDATIE?

Men spreekt van een turboliquidatie als een vennootschap wordt ontbonden zonder vereffening van haar vermogen. Dit betekent dat de aandeelhoudersvergadering van een B.V. een ontbindingsbesluit neemt. Als dan blijkt dat de B.V. geen baten meer heeft, dan houdt de B.V. alsdan op te bestaan. Als u een vennootschap heeft waarin geen activiteiten of activa zitten, is dit is dus een hele snelle manier om die B.V.’s op te ruimen.

VOORWAARDEN TURBOLIQUIDATIE

Voor een turboliquidatie is vereist dat de vennootschap wordt ontbonden. De ontbinding van een B.V. dient uiteraard op de juiste wijze te geschieden. Dat betekent vaak een juiste oproeping voor de aandeelhoudersvergadering en met de vereiste meerderheid een ontbindingsbesluit nemen.

Waar een turboliquidatie afwijkt van een ontbinding met vereffening, is dat is vereist dat een vennootschap (B.V.) geen baten meer heeft op het moment van ontbinden. Als dat het geval is, dan houdt de vennootschap meteen op te bestaan. In dat geval doet het bestuur melding bij de registers waar de vennootschap is ingeschreven. Hoewel de term bate niet expliciet is gedefinieerd, betreft dit activa, vermogensbestanddelen eigenlijk alles wat nog waarde vertegenwoordigd.

Het was lange tijd onduidelijkheid of een B.V. die geen baten, maar wel schulden had, middels turboliquidatie kon worden opgeheven. Hoewel door velen onwenselijk geacht, is dit gewoon mogelijk. Sterker nog: als er geen baten zijn en alleen schulden is dit de aangewezen methode. Als u het faillissement van de vennootschap aanvraagt, leidt dat mogelijk tot misbruik van bevoegdheid.

RISICO’S TURBOLIQUIDATIE

In de meeste gevallen zijn de risico’s van een turboliquidatie beperkt. Het proces leent zich echter voor misbruik. Deze procedure is niet bedoeld om snel een vennootschap leeg te halen zodat er geen baten meer zijn en alle schuldeisers onbetaald achter te laten. Dat kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Toets ook goed over er daadwerkelijk geen baten meer zijn. Indien later blijkt dat er wel baten zijn, kan bijvoorbeeld een schuldeiser de vereffening van de vennootschap heropenen. Als op dat moment blijkt dat er wel een bate is en tevens de vennootschap niet in staat is om al haar schuldeisers te voldoen, moet de vereffenaar het faillissement aanvragen.

Een turboliquidatie is een effectief middel om bedrijfsstructuren op te schonen en te reorganiseren. Voorwaarde is dat dit middel op de juiste wijze wordt ingezet om zo de risico’s te beperken.

VRAGEN OVER EEN JURIDISCHE KWESTIE? VRAAG ONZE EXPERTS.

VRAAG EEN EXPERT

Recente artikelen

Onrechtmatige turboliquidatie, DGA aansprakelijk: er waren nog baten.

ECLI:NL:GHDHA:2018:2054 Als u een vennootschap ontbindt, moet u het vermogen van de vennootschap vereffenen. Alle schuldeisers moeten worden betaald en het restant komt in het algemeen de aandeelhouders toe. Als er onvoldoende vermogen is om alle crediteuren te betalen, moet de vereffenaar faillissement aanvragen. Dit is anders als alle crediteuren  instemmen met vereffening buiten faillissement. Een belangrijke uitzondering hierop, is de ontbinding zonder vereffening: de zogenaamde turboliquidatie. Indien een rechtspersoon ten tijde van de ontbinding geen baten meer heeft, dan houdt hij onmiddellijk op te bestaan. Deze turboliquidatie wordt wint in populariteit. In het onderhavige geval had een DGA [...]

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

Externe bestuurdersaansprakelijkheid Externe bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een bestuurder jegens een derde, dus anders dan de vennootschap zelf. Dit is anders dan interne bestuurdersaansprakelijkheid. Daar is de bestuurder aansprakelijk jegens de vennootschap. Men spreekt over externe bestuurdersaansprakelijkheid, als een individuele bestuurder een onrechtmatige daad pleegt jegens de schuldeiser. De bestuurder moet een voldoende ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. Het is daarom vereist dat ook de overige eisen van onrechtmatige daad is voldaan: De onrechtmatige daad kan aan de bestuurder worden toegerekend; en De schade van de schuldeiser vloeit voort uit het handelen of nalaten van de bestuurder. Extere [...]

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Interne bestuurdersaansprakelijkheid Interne bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de bestuurder jegens de vennootschap (B.V.) zelf. Dit betekent dat de vennootschap de bestuurder aansprakelijk stelt voor een onbehoorlijke taakvervulling. Als een derde de bestuurder aanspreekt, spreekt met van externe bestuurdersaansprakelijkheid. Interne bestuurdersaansprakelijkheid komt in het algemeen in twee gevallen voor: als het nieuwe bestuur  een oud-bestuurder aanspreekt; of als een curator  het bestuur aanspreekt nadat de vennootschap failliet is gegaan. Voorbeelden Interne bestuurdersaansprakelijkheid In de literatuur wordt een aantal voorbeelden gegeven van verwijtbaar handelen als bestuurder: Als de bestuurder handelt in strijd met regels die de rechtspersoon beschermen. Deze beschermingsregels [...]