VERZET TEGEN FAILLISSEMENT

Verzet tegen faillissement

Als een schuldeiser uw faillissement heeft aangevraagd, wordt u door de rechtbank uitgenodigd voor de mondelinge behandeling van dit verzoek.

Deze uitnodiging wordt in het algemeen verstuurd per post. Het kan dus gebeuren dat u deze niet heeft ontvangen, of niet heeft gelezen.

Als u niet aanwezig bent bij de mondelinge behandeling, kunt u onterecht in staat van faillissement worden verklaard. U merkt het dan pas, als de curator op de stoep staat.

In dit geval kunt u binnen veertien dagen verzet aantekenen tegen uw faillietverklaring. Dit moet gebeuren door een advocaat.

Bij verzet tegen faillissement wordt alsnog een mondelinge behandeling gehouden, zodat u zich kunt verdedigen tegen het faillissementsverzoek.

ONZE BLOG