VERZET TEGEN FAILLISSEMENT

Verzet tegen faillissement

Als een schuldeiser uw faillissement heeft aangevraagd, wordt u door de rechtbank uitgenodigd voor de mondelinge behandeling van dit verzoek.

Deze uitnodiging wordt in het algemeen verstuurd per post. Het kan dus gebeuren dat u deze niet heeft ontvangen, of niet heeft gelezen.

Als u niet aanwezig bent bij de mondelinge behandeling, kunt u onterecht in staat van faillissement worden verklaard. U merkt het dan pas, als de curator op de stoep staat.

In dit geval kunt u binnen veertien dagen verzet aantekenen tegen uw faillietverklaring. Dit moet gebeuren door een advocaat.

Bij verzet tegen faillissement wordt alsnog een mondelinge behandeling gehouden, zodat u zich kunt verdedigen tegen het faillissementsverzoek.

ONZE BLOG

Bestuurdersaansprakelijkheid bij turboliquidatie

Bestuurdersaansprakelijkheid bij turboliquidatie

Bestuurdersaansprakelijkheid bij dividenduitkering

Bestuurdersaansprakelijkheid bij dividenduitkering

voorbeelden bestuurdersaansprakelijkhei

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Selectieve betaling

Selectieve betaling

Bestuurdersaansprakelijkheid Genetap Arrest

Bestuurdersaansprakelijkheid Genetap arrest