WILLEM LANGEVELD

Willem Langeveld

+31 (0)30 307 84 00

Willem Langeveld is sinds eind 2019 aan ons kantoor verbonden. Als juridisch medewerker ondersteunt Willem voornamelijk bij incasso- en insolventiezaken.

Willem ondersteunt de advocaten van kantoor. Voorbeelden van zijn werkzaamheden zijn:

 • Aanschrijven debiteuren;
 • Opstellen ingebrekestellingen;
 • Voorbereiden faillissementsrekesten.
Sietse Voorhorst

+31 (0)30 307 84 00
+31 (0)6 21 29 36 37

Na zijn studie rechten is Sietse Voorhorst begonnen als belastingadviseur bij een groot accountantskantoor. Na enige jaren heeft hij de overstap gemaakt, via zakelijke mediation, naar de advocatuur. Cijfermatig ingesteld en analytisch.

Het gezegde “A jack of all trades, master of none” helpt om focus aan te brengen in zijn werkzaamheden. “Zorg dat je doet waar je goed in bent en wordt goed in wat je doet”.

De focus van Sietse ligt op ondernemingsrecht, insolventierecht en incasso.

 • (Her)structurering;
 • Bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Ontbinding;
 • Turboliquidatie;
 • Eigen faillissement;
 • Faillissement van schuldeiser;
 • Crediteurenakkoord;
 • Incasso van complexe vorderingen.

LAATSTE BLOGS